67545217
SEKOT FACEBOOK Lāsma Google+ ShareSlide prezentācijas Lāsma foto galerija
 
 
Izveidot Pieprasījumu

Kā atrast Lāsmu

Rīga:
Aizkraukles iela 21-112
Uz Kartes

Tālr. 67545217
Sazināties ar Inženieriem

Darba laiks: 9:00-17:00
S, Sv- slēgts

Sekot ZTF Lāsma jaunumiem e-pastā

Reaktīvās jaudas kompensācija

Reaktīvās jaudas kompensācija –
tas ir ekonomiski izdevīgi

Vienfāzes un trīsfāzu kondensatori
Gatavi moduļi ar kontaktoriem/ harmoniku filtri

reaktīvās jaudas komensācijas kondensatori 

Pieaug elektroenerģijas izmaksas. Ko darīt?? Ražojošā uzņēmumā galveno elektroenerģijas patēriņu sastāda elektromotori, lielos ražošanas cehos, sporta hallēs u.c. – dienas gaismas lampas. Šāda tipa patērētājs no parastā elektrosildītāja vai apgaismes spuldzītes atšķiras ar to, ka tiem piemīt induktivitāte, kas veido tā saucamo reaktīvās jaudas patēriņu. Elektrotīklā pilnā jauda, kas tiek piegādāta patērētājam, parasti satur aktīvās jaudas un reaktīvās jaudas komponentes.

Aktīvā jaudas komponente ir tā elektriskā jaudas sastāvdaļa, kas nodrošina elektrisko ierīču (elektromotoru, transformatoru, fluoriscenot lampu u.c.) lietderīgo darbību. Turpretī reaktīvās jaudas sastāvdaļu ģenerē induktīvās slodzes magnētiskais lauks, un tā netiek pārveidota lietderīgajā enerģijā. Līdz ar to reaktīvās jaudas komponente nelietderīgi noslogo elektrotīklu, kas izpaužas kā kabeļu vai elektropārvades līniju silšana, paaugstināts sprieguma kritums elektropārvades līnijā, transformatoru pārslodze, nepieciešamība uzstādīt palielinātas aizsardzības pakāpes ierīces. Rezultātā pieaug elektroenerģijas izmaksas. Ko darīt??

http://lasma.lv/data/user_img/reaktivas-jaudas-kompensacija-grafiks.png

Elektrotehnikā minētās jaudas komponentes pieņemts attēlot ar vektoru diagrammu.

P- aktīvā jauda, QL – induktīvās slodzes reaktīvā jauda, QC kapacitatīvās slodzes reaktīvā jauda, S – pilnā jauda, SK – pilnā jauda pēc kompensācijas


Pēc Latvenergo tarifiem, par reaktīvo jaudu jāmaksā, ja pieslēguma jauda pārsniedz 100kVA un attiecība Q/P ir vienāda ar 0.4 vai lielāka par to.

Ja patērētājs izmanto vai pieslēdz kapacitatīva rakstura slodzi, t.i., slodzi, kurai reaktīvās jaudas vektors QC vērsts pretēji induktīvās slodzes reaktīvās jaudas komponentes vektoram QL, reaktīvās jaudas komponenti iespējams samazināt, līdz tiek nodrošināta noteikuma QL/P <0.4 izpilde un par reaktīvās jaudas komponenti un netiek iekasēta nauda.

 

Tiek ražotas speciālas reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas, kas kā reaktīvās jaudas (tās vektors ir pretējs induktīvās slodzes jaudas vektoram) ģeneratoru satur kondensatoru baterijas. Ņemot vērā, ka elektropatēriņš darba procesā nemitīgi mainās, lai pilnībā nokompensētu vai arī nepārkompensētu reaktīvās jaudas patēriņu (nepieslēgtu par daudz kondensatoru bateriju), nepieciešama ierīce, kas nemitīgi seko reaktīvās jaudas patēriņam un atbilstoši tam pieslēdz nepieciešamo skaitu kondensatoru bateriju, kuras nodrošina reaktīvās jaudas kompensāciju pie patērētāja.
Zinātniski tehniskā firmā SIA LĀSMA ieguvusi pieredzi reaktīvās jaudas kompensācijā tādos uzņēmumos, kā AS Valpro corportation, AS Dobeles dzirnavnieks, AS Līgatnes papīrfabrika, AS Jauda, AS Balticovo, AS Lattelecom, AS Salacgrīva 95, AS Lode, AS SEDA, Jūrmalas siltumtīkli u.c.

 

Gadījumā, ja nav zināmi reālās elektrotīkla noslodzes parametri, SIA Lāsma inženieri veic nepieciešamos mērījumus un sniedz rekomendācijas pareizas reaktīvās jaudas kompensācijas ierīces izvēlē.

Pievienojot RJK iekārtu paralēli sistēmai, tiek samazināta rekatīvās jaudas plūsma caur ievadskaitītāju.


Iemesli izvēlēties ZTF “Lāsma” RJK iekārtas

Elastīgs dizains RJK-C iekārtas pieejamas ļoti plašā jaudu diapazonā. Atkarībā no nepieciešamās jaudas, RJK-C iekārtas iespējams veidot gan stāvskapjos gan sienas skapjos, ņemot vērā telpas ierobežojumus. Iekārtas pielāgojamas arī apkārtējās vides ietekmei.

 Precizitāte Elektroenerģiju ražojošiem uzņēmumiem ir būtiski ne tikai nodrošināt vēlamo cosφ vērtību bet gan reaktīvās enerģijas patēriņu samazināt līdz minimumam. Šim nolūkam piedāvājam izstrādāt iekārtas ar paaugstinātu regulācijas precizitāti.
Šādi risinājumi ir lietderīgi arī, ja nepieciešams samazināt sistēmas kopējo strāvu (ievadaizsardzības ierobežojumu dēļ).

Paplašināšanas rezerve Mūsu piedāvātās RJK-C iekārtas sniedz iespēju nākotnē palielināt to nominālo jaudu atbilstoši slodzei.
Pieejamo rezerves vietu apjomu iespējams pielāgot Jūsu uzņēmuma izaugsmes plāniem.

 Aizsardzība Lai pasargātu iekārtu no elektriskiem bojājumiem iespējams izvēlēties kondensatoru baterijas ar paaugstinātu pārslodzes spēju, kā arī dažādām nominālā sprieguma vērtībām: 400, 415 un 440 V. Tādējādi mūsu izstrādātās RJK iekārtas saglabās savu funkcionalitāti un drošumu ilgāk kā parasti tirgū pieejamās.


Ministru kabineta noteikumi Nr.50 (par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu) nosaka:
  • Elektroenerģijas patērētājs norēķinās par patērēto reaktīvo jaudu, ja patērētās reaktīvās un aktīvās jaudas attiecība ir lielāka par 0,4 (jaudas koeficients cosφ < 0,929). 
  • Elektroenerģijas ražotājs norēķinās par visu patērēto reaktīvo jaudu.
  • Par visu sistēmas operatora tīklā nodoto reaktīvo jaudu jānorēķinās pēc paaugstināta tarifa.
Reaktīvās jaudas kompensācijas (RJK) iekārtas pamatuzdevums ir ar noteiktu precizitāti saglabāt lietotāja izvēlēto cosφ vērtību.
 

Iekārtas ar harmoniku filtriem RJK-CL

RJK-CL sērijas iekārtas tiek veidotas, izvietojot komponentes uz izvelkamiem plauktiem, kas atvieglo iekārtu montāžu, transportāciju un apkopi.

Katram RJK-CL modelim ir noteikta maksimālā jaudas ietilpība.
Izvēloties iekārtu, tā tiek komplektēta ar jums pietiekošu uzstādīto jaudu, taču nākotnē to iespējams papildināt līdz konkrētā modeļa maksimālajai ietilpībai.

Biežāk izmantotie RJK-CL iekārtu bāzes modeļi

Modelis  Jaudas ietilpība (max)  Nominālais spriegums   Gabarīti
 RJK-CL-3-xx-yy-zzz  300 kvar  400 V 2050x800x600 mm
 RJK-CL-4-xx-yy-zzz  400 kvar  400 V  2250x800x600 mm
 RJK-CL-8-xx-yy-zzz  800 kvar  400 V  2250x800x800 mm

* xx - Harmoniku slāpēšanas koeficients: 07(p = 7%), 14(p = 14%)
* yy - Kondensatoru pārslodzes spēja: 15(Imax/In = 1,5), 20(Imax/In = 2,0)
* zz - Iekārtas uzstādītā jauda (kvar) 
 Iekārtas bez harmoniku filtriem RJK-C

RJK-C iekārtas pieejamas gan simetriskām, gan asimetriskām slodzēm. Asimetriskās iekārtasnodrošina gan katrai fāzei pielāgotu uzstādīto jaudu, gan neatkarīgu fāzu kompensācijas vadību.

Biežāk izmantotie RJK-C iekārtu bāzes modeļi

Modelis  Jaudas
 ietilpība (max) 
Skapja
veids
 Gabarīti, (mm)
RJK-C-1-xxx-yy-zzz  100 kvar Sienas 800x600x210
RJK-C-2S-xxx-yy-zzz  200 kvar Sienas 1400x600x400 
RJK-C-2G-xxx-yy-zzz  200 kvar Grīdas 1500x600x400 
RJK-C-3-xxx-yy-zzz 300 kvar Grīdas 1700x600x400
RJK-C-4-xxx-yy-zzz  450 kvar Grīdas 1900x800x400
RJK-C-6-xxx-yy-zzz  600 kvar Grīdas 1900x800x500
RJK-C-8-xxx-yy-zzz 800 kvar Grīdas  2100x800x500
RJK-C-10-xxx-yy-zzz 1000 kvar Grīdas 2100x800x600

* xxx - Nominālais spriegums (V)
* yyy - Kondensatoru pārslodzes spēja: 15(Imax/In = 1,5), 20(Imax/In = 2,0)
* zzz - Iekārtas uzstādītā jauda (kvar)
 
Mērījumi un analīze

Izvēloties RJK iekārtu, jāņem vērā sistēmas sprieguma un strāvas kvalitāte. 

Ja sinusoīdas harmonisko kropļojumu sastāvs ir augsts (attēlā), nepieciešams izvēlēties RJK-CL sērijas iekārtas ar harmoniku slāpēšanas filtriem.

Sistēmām ar kavitatīvu sprieguma un strāvas sinusoīdu iespējams izvēlēties RJK-C sērijas iekārtas.


Pirms RJK iekārtas projektēšanas ZTF “Lāsma” nodrošina trīsfāžu elektriskās jaudas mērījumus objektā un rezultātu analīzi, sniedzot paplašinātu informāciju par būtiskiem darbības raksturlielumiem:
  • Aktīvās un reaktīvās jaudas divvirzienu plūsma,
  • Elektroenerģijas kvalitāte, harmoniskie traucējumi,
  • Sistēmas darba režīmi.


Balstoties uz mērījumos iegūtajiem slodzes grafikiem un datiem, tiek aprēķināta optimālā RJK iekārtas jauda un regulēšanas precizitāte atbilstoši sasniedzamajiem mērķim. 
Klientiem tiek sagatavota padziļināta atskaite, kas palīdzēs izdarīt izvēli un pieņemt lēmumu par efektīvu elektro enerģijas izmantošanu


Harmonisko traucējumu mērījumi nepieciešami, lai izdarītu izvēli starp RJK-C un RJK-CL iekārtām.Power factor correction cabinets
 
 

← atpakaļ
 
© ZTF Lāsma 2015