67545217
SEKOT FACEBOOK Lāsma Google+ ShareSlide prezentācijas Lāsma foto galerija
 
 
Izveidot Pieprasījumu

Kā atrast Lāsmu

Rīga:
Aizkraukles iela 21-112
Uz Kartes

Tālr. 67545217
Sazināties ar Inženieriem

Darba laiks: 9:00-17:00
S, Sv- slēgts

Sekot ZTF Lāsma jaunumiem e-pastā

Projekti

 
 
 


Uzdevuma būtība:

Veikt attālinātu ugunsdzēsības sūkņa ieslēgšanu no diviem punktiem.

Tehniskais uzdevums:
 • Darbības attālums 400m ar šķēršļiem, staciju spēja ir līdz vairākiem km;
 • Staciju atteikuma un pogas bojājuma monitorings un brīdināšana;
 • Darbība āra apstākļos.


 
 
 
 
 


Uzdevuma būtība:

Veikt detaļu deformāciju mērījumus garenvirzienā un šķērsvirzienā izmantojot optiskos mikrometrus aviācijas detaļu testēšanai.

Tehniskais uzdevums:
 • Izšķirtspēja 1µm
 • Sinhrona mērījumu ierakstīšana un nodošana .csv formātā
 • Mehānisko daļu izstrāde un izgatavošana ērtai montāžai uz dažādām iekārtām
 
 
 
 

Uzdevuma būtība:

Uzturēt 3.6 bar ūdens spiedienu patērētāja ūdensvadā ar 3 kaskādē slēgtiem sūkņiem izmantojot Invetekdrives Eco sērijas frekvenču pārveidotājus.

Tehniskais uzdevums:
 • Kaskādei jāuztur 3.6bar spiediens
 • Jāparedz rokas režīms
 • Kaskādē vadošajam sūknim ir jāmainās ik pēc 24h, lai noslodze visiem būtu vienāda
 • Katram frekvences pārveidotājam savs ievads, lai sūkņi būtu neatkarīgi
 • Jāveic sprieguma kontrole
 • Jākontrolē akas ūdens līmenis – “sausās gaitas” aizsardzība
 
 
 
 


Uzdevuma būtība:

Izmantojot speciālu trenažieri, sportists imitē atgrūšanos pret starta rāviena rokturiem kamaniņu trasē. Sportista vietā kinētisko enerģiju uzņem masīva kustīga konstrukcija, kas tiek virzīta pa sliedēm.
Izstrādātās iekārtas uzdevums ir mērīt konstrukcijas kustības laiku trijos pārvietojuma intervālos, aprēķinot sportista relatīvo ātrumu. Iegūtos datus nepieciešams vizualizēt un arhivēt.

 
 
 
 


Uzdevuma būtība:

Nodrošināt 7 rezervuāru līmeņa, temperatūras monitoringu, kā arī sistēmā iekļauto elektrisko komponenšu, aktuatoru vadību un uzraudzību pēc iepriekš saskaņota tehniskā uzdevuma, kurš paredz rezervuāru darbību 4 dažādos režīmos.

 
 
 
 


Uzdevuma būtība:

Nodrošināt sintēzes tehnoloģiskā procesa temperatūras reģistrāciju. Vadības sistēma vienlaicīgi nodrošina 6 sintēzes procesu uzraudzību atbilstoši iepriekš definētām 2 procesu līknēm. Sasniedzot noteiktus procesu līknes punktus, sistēma informē operatoru par nepieciešamo darbību veikšanu.

 
 
 
 Uzdevuma būtība:
 
Izpētīt granulu rūpnīcas elektroapgādi un piedāvāt atbilstoši tehniskajam uzdevumam elektrouzskaites sistēmu, izstrādāt iekārtu montāžas plānu un veikt montāžu objektā.


 
 
 
 Uzdevuma būtība:
 
Nodrošināt no dziļurbumiem iegūtā ūdens atdzelžošanu un atdzelžošanas tvertņu reģenerācijas ciklu procesu vadības sadales izgatavošanu un programmas izveidi sadarbībā ar partnerkompāniju.


 
 
 
 
© ZTF Lāsma 2015